Stjecanje srednje srtučne spreme i prekvalifikacije – EKONOMIST / EKONOMISTICA – 1. GODINA

STJECANJE SREDNJE STRUČNE SPREME I PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJE EKONOMISTA/ICE - Nastavni plan i program

File size: 179 kb

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

Ekonomist je obrazovni program kojim polaznici stječu opće i stručno znanje koje im otvara široke mogućnosti zapošljavanja ili nastavak školovanja na srodnim višim školama i fakultetima. Poslovi koje može ekonomist raditi jesu poslovi knjigovodstva, financijski poslovi u računovodstvu (evidencija troškova i obračunavanje plaća zaposlenika, kredita, carina, poreza i sl.) i bankarstvu poslovi planiranja, bilanciranja i analize troškova, izvođenja raznih pokazatelja o uspješnosti poslovanja i sl.

Uz stručno – teorijsko znanje tijekom školovanja ekonomist svladava i stječe i praktično znanje na seminarima i vježbama u radionicama iz više predmeta, te stručnom praksom u poduzećima izvan škole. Time razvija organizacijske sposobnosti, sposobnost poslovnog

komuniciranja, lijepog ponašanja i timskog rada, što mu pruža mogućnosti za
zaposlenje, kao i u pokretanju samostalnog posla (malog poduzetništva) za koje su
važne menadžerske vještine (vještine upravljanja).
Stjecanjem srednje stručne spreme za zanimanje ekonomist stječu se široke
mogućnosti zapošljavanja na poslovima koja obično uključuju:

– pomoć u vođenju knjigovodstva, računovodstva i obračunima,
– izračunavanje pojedinačnih troškova proizvodnje,
– izračunavanje i isplata plaće,
– rukovanje gotovinom,
– prikupljanje, sabiranje i izračunavanje statističkih podataka,
– uredske poslove koji se odnose na financijske transakcije banaka i slična financijska društva,
– poslove ekonomske promidžbe i poslove poduzetništva.

BIOLOGIJA

1
PRVO NASTAVNO PISMO BIOLOGIJA – ZNANOST O ŽIVOTU
2
DRUGO NASTAVNO PISMO – EUKARIOTSKA STANICA
3
TREĆE NASTAVNO PISMO – ČOVJEK
4
ČETVRTO NASTAVNO PISMO – EKOLOGIJA

ETIKA

1
PRVO NASTAVNO PISMO U POTRAZI ZA IDENTITETOM, PREPREKE U POTRAZI, IZAZOVI ODRASTANJA I SAZRIJEVANJA
2
DRUGO NASTAVNO PISMO ORIJENTIRI I ZAMKE NA PUTU CILJEVI – LAŽNI, PRIVIDNI, ISTINSKI ODGOVORNOST ZA SEBE I DRUGE

GEOGRAFIJA

1
PRVO NASTAVNO PISMO – ČIMBENICI RAZVOJA PROSTORNO-GOSPODARSKIH SUSTAVA
2
DRUGO NASTAVNO PISMO – SASTAVNICE PRIRODNE OSNOVE
3
TREĆE NASTAVNO PISMO – PRIRODNI ČIMBENICI RAZVOJA
4
ČETVRTO NASTAVNO PISMO – SOCIJALNI ČIMBENICI RAZVOJA

HRVATSKI JEZIK

1
PRVO NASTAVNO PISMO – FONETIKA I FONOLOGIJA
2
DRUGO NASTAVNO PISMO – FONOLOŠKE ZNAČAJKE HRVATSKIH NARJEČJA I POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA DO 15. STOLJEĆA
3
TREĆE NASTAVNO PISMO – LIRIKA
4
ČETVRTO NASTAVNO PISMO – EPIKA, DRAMA I DISKURZIVNI KNJIŽEVNI OBLICI
5
PETO NASTAVNO PISMO – POVIJEST KNJIŽEVNOSTI (TEMELJNA CIVILIZACIJSKA DJELA I ANTIČKA KNJIŽEVNOST)
6
ŠESTO NASTAVNO PISMO – SREDNJOVJEKOVNA KNJIŽEVNOST I HUMANIZAM

INFORMATIKA

1
PRVO NASTAVNO PISMO – POVIJESNI PREGLED RAZVOJA RAČUNALA I GRAĐA RAČUNALA
2
DRUGO NASTAVNO PISMO – SOFTVERSKA POTPORA OBRADE PODATAKA
3
TREĆE NASTAVNO PISMO – MREŽA RAČUNALA
4
ČETVRTO NASTAVNO PISMO – PROGRAM ZA OBRADU TEKSTA

KEMIJA

1
PRVO NASTAVNO PISMO – STRUKTURA ATOMA I PERIODNI SUSTAV ELEMENATA
2
DRUGO NASTAVNO PISMO – OTOPINE
3
TREĆE NASTAVNO PISMO – UGLJIKOVODICI
4
ČETVRTO NASTAVNO PISMO – ORGANSKI SPOJEVI

MATEMATIKA

1
PRVO NASTAVNO PISMO – SKUPOVI BROJEVA
2
DRUGO NASTAVNO PISMO – MJERNE JEDINICE
3
TREĆE NASTAVNO PISMO – POTENCIJE I KORIJENI
4
ČETVRTO NASTAVNO PISMO – KOORDINATNI SUSTAV U RAVNINI
5
PETO NASTAVNO PISMO – LINEARNE JEDNADŽBE I NEJEDNADŽBE
6
ŠESTO NASTAVNO PISMO – TEMELJNI GOSPODARSKI RAČUN

OBITELJSKI POSAO - Izborni predmet

OSNOVE EKONOMIJE

1
PRVO NASTAVNO PISMO – KRATKI PREGLED RAZVOJA EKONOMSKE ZNANOSTI KROZ LJUDSKU POVIJEST (STABLO RAZVOJA) I OGRANIČENOST KAO NUŽNOST TE KAO TEMELJ EKONOMSKE ZNANOSTI
2
DRUGO NASTAVNO PISMO – OSNOVE STRUČNOG EKONOMSKOG JEZIKA TE PROIZVODNI RESURSI I REZULTATI PROIZVODNJE
3
TREĆE NASTAVNO PISMO – GOSPODARSKI SUSTAVI TE ZAKON OPADAJUĆIH PRINOSA U PROIZVODNJI PODUZETNIKA
4
ČETVRTO NASTAVNO PISMO – EFIKASNOST / DJELOTVORNOST PODUZETNIKA TE TRŽIŠTE I TEMELJNE TRŽIŠNE ZAKONITOSTI

PODUZETNIŠTVO

1
PRVO NASTAVNO PISMO – POVIJESNI PREGLED I TEMELJNE ODREDNICE PODUZETNIŠTVA TE OSOBINE PODUZETNIKA
2
DRUGO NASTAVNO PISMO – PODUZETNIŠTVO NA DJELU
3
TREĆE NASTAVNO PISMO – PODUZETNIČKI USTROJ TE PRAVNI OBLICI PODUZETNIČKOG POTHVATA
4
ČETVRTO NASTAVNO PISMO – POSLOVNE FUNKCIJE, ŽIVOTNI CIKLUS PODUZETNIČKE ORGANIZACIJE I ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA

POSLOVNA KOMUNIKACIJA

1
PRVO NASTAVNO PISMO – POSTANAK I RAZVOJ SREDSTAVA ZA PISANJE / KOMUNICIRANJE
2
DRUGO NASTAVNO PISMO – URED, OSOBNO RAČUNALO I POSLOVNO KOMUNICIRANJE TE VIŠEFUNKCIONALNA TIPKOVNICA
3
TREĆE NASTAVNO PISMO – DESETOPRSTNO SLIJEPO PISANJE ILI RAČUNALNA DAKTILOGRAFIJA
4
ČETVRTO NASTAVNO PISMO – VIZUALIZACIJA I OBLIKOVANJE TEKSTA

POVIJEST

1
PRVO NASTAVNO PISMO – UVOD U POVIJEST – STARI VIJEK
2
DRUGO NASTAVNO PISMO – EUROPA I SVIJET U SREDNJEM VIJEKU – HRVATSKA U RANOM SREDNJEM VIJEKU
3
TREĆE NASTAVNO PISMO – HRVATSKA U RAZVIJENOM I KASNOM SREDNJEM VIJEKU – SVIJETU U RANOM NOVOM VIJEKU(16.-18.st.)
4
ČETVRTO NASTAVNO PISMO – HRVATSKA U RANOM NOVOM VIJEKU (XVI.-XVIII.stoljede)

RAČUNOVODSTVO

1
PRVO NASTAVNO PISMO – UVOD U RAČUNOVODSTVO
2
DRUGO NASTAVNO PISMO – OSNOVNI RAČUNOVODSTVENI POJMOVI
3
TREĆE NASTAVNO PISMO – RAČUNOVODSTVENI INSTRUMENTI
4
ČETVRTO NASTAVNO PISMO – POPIS IMOVINE I OBVEZA

STRANI JEZIK SA DOPISIVANJEM - ENGLESKI

1
PRVO NASTAVNO PISMO – Personal data School, job, free time
2
DRUGO NASTAVNO PISMO – Tourism
3
TREĆE NASTAVNO PISMO – Experiences
4
ČETVRTO NASTAVNO PISMO – Advertising
5
PETO NASTAVNO PISMO IT – Information Technology
6
ŠESTO NASTAVNO PISMO – Housing

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review