Stjecanje srednje srtučne spreme i prekvalifikacije – PRODAVAČ / PRODAVAČICA 1.GODINA

STJECANJE SREDNJE STRUČNE SPREME I PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJE PRODAVAČ / PRODAVAČICA - Nastavni plan i program

File size: 671 kb

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

Osposobiti polaznike za rad s robom, upoznati sa širokim asortimanom robe. Steći komunikacijsku kompetenciju u svim kategorijama komuniciranja, tj. u pisanim, verbalnim i neverbalnim komunikacijama i širokom području primjene.  Osposobiti polaznika za samostalno obavljanje prometa robe. Upoznati sa pojmovima iz područja opće psihologije, koji će se moći koristiti i u osobnom i u profesionalnom životu, te osposobiti da se kritičkim propitivanjem vlastitih doživljaja, znanja i stavova, polaznici pripreme da kritički procjenjuju međusobne odnose ljudi s kojima žive i rade, te adekvatno reagiraju u različitim socijalnim situacijama potičući pozitivan odnos prema sebi i okolini.
Razviti kod polaznika smisao za suvremeno pristupanje tržištu, te ih osposobiti za samostalno obavljanje marketinških aktivnosti.
Osposobljavanje za uspješan izbor vrste transporta, ovladavanje tehnikom špediterske djelatnosti i tehnikom osiguravanja robe Osposobiti polaznike za uspješno obavljanje vanjskotrgovinskih poslova kroz stjecanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja o vanjskoj trgovini.
Osposobiti za samostalno svladavanje svih radnih procesa u prodavaonici, poslova vezanih uz skladišno poslovanje i otpremu robe Razviti kod polaznika osobine bitne za zanimanje prodavač – etičnost, ljubaznost, takt, poduzetnost, brzinu, točnost, istrajnost, dosljednost, logiku razmišljanja, osjećaj odgovornosti prema poslu, primjenu stečenog znanja, te osposobiti polaznika za samostalno obavljanje prodavačkih poslova uz primjenu teorijskih znanja i praktičnih vještina vezanih uz poslovanje prodavaonice, skladišno poslovanje, poslove uvoza i izvoza robe, transporta robe.

ETIKA

1
PRVO NASTAVNO PISMO – U potrazi za identitetom, prepreke u potrazi, izazovi odrastanja i sazrijevanja
2
DRUGO NASTAVNO PISMO – Orijentiri i zamke na putu Ciljevi – lažni, prividni, istinski Odgovornost za sebe i druge

HRVATSKI JEZIK

1
PRVO NASTAVNO PISMO – Jezik i priopćivanje (komunikacija), jezik kao sustav znakova. Narav jezičnoga znaka. Izraz i sadržaj jezičnoga znaka.
2
DRUGO NASTAVNO PISMO – Pristup književnosti
3
TREĆE NASTAVNO PISMO – Epika. Drama. Diskurzivni književni oblici.
4
ČETVRTO NASTAVNO PISMO – Povijest književnosti. Klasična književnost.
5
PETO NASTAVNO PISMO – Srednjovjekovna književnost. Predrenesansa i humanizam.
6
ŠESTO NASTAVNO PISMO – Renesansa u eurospkim književnostima. Humanizam u hrvatskoj književnosti. Renesansa u hrvatskoj književnosti.
7
SEDMO NASTAVNO PISMO – Jezično izražavanje
8
OSMO NASTAVNO PISMO – Vodič kroz lektiru

1. IZBORNI PREDMET - Kreativnost u poslovanju

1
DRUGO NASTAVNO PISMO – Ekosustavi
2
DRUGO NASTAVNO PISMO – Tehnike kreativnog razmišljanja
3
TREĆE NASTAVNO PISMO – Metode kreativnog djelovanja
4
ČETVRTO NASTAVNO PISMO – Zapreke kreativnosti

2. IZBORNI PREDMET - Ekologija i održivi razvoj

1
PRVO NASTAVNO PISMO – Ekologija kao znanost. Ekološki čimbenici.
2
DRUGO NASTAVNO PISMO – Ekosustavi.
3
TREĆE NASTAVNO PISMO – Ekologija i tehnološki razvoj. Ekološko prihvatljiv ili održivi razvoj.
4
ČETVRTO NASTAVNO PISMO – Zakonodavstvo u zaštiti okoliša, standardi i znak zaštite okoliša

MATEMATIKA

1
PRVO NASTAVNO PISMO – Prirodni brojevi
2
DRUGO NASTAVNO PISMO – Cijeli brojevi
3
TREĆE NASTAVNO PISMO – Racijonalni i decimalni brojevi
4
ČETVRTO NASTAVNO PISMO – Polinom
5
PETO NASTAVNO PISMO – Skup realnih brojeva
6
ŠESTO NASTAVNO PISMO – Linearne jednadžbe i nejednadžbe
7
SEDMO NASTAVNO PISMO – Proporcionalnost i obrnuta Proporcionalnost

NABAVNO POSLOVANJE

1
PRVO NASTAVNO PISMO – Trgovina
2
DRUGO NASTAVNO PISMO – Nabava
3
TREĆE NASTAVNO PISMO – Asortiman. Upravljanje zalihama robe.
4
ČETVRTO NASTAVNO PISMO – Troškovi
5
PETO NASTAVNO PISMO – Nabava u prodavaonici
6
ŠESTO NASTAVNO PISMO – Kalkulacija nabavne cijene

POSLOVANJE PRODAVAONOCE

1
PRVO NASTAVNO PISMO – Osnovna pravila trgovačke struke. Obavljanje trgovačke djelatnosti.
2
DRUGO NASTAVNO PISMO – Klasifikacija prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo
3
TREĆE NASTAVNO PISMO – Zakonski propisi bitni za trgovačko poslovanje
4
ČETVRTO NASTAVNO PISMO – Ekologija u trgovini

POVIJEST

1
PRVO NASTAVNO PISMO – Povijest
2
DRUGO NASTAVNO PISMO – Hrvatske zemlje u ranom novom vijeku (XVI – XVIII Stoljeće)
3
TREĆE NASTAVNO PISMO – Hrvatske zemlje od sredine XVIII Do sredine XIX Stoljeća
4
ČETVRTO NASTAVNO PISMO – Hrvatska u prvoj polovici XX Stoljeća. Hrvatska u drugoj polovici XX Stoljeća
5
PETO NASTAVNO PISMO – Pojmovnik

POZNAVANJE ROBE

1
PRVO NASTAVNO PISMO – Osnovni pojmovi
2
DRUGO NASTAVNO PISMO – Prehrambeni proizvodi i tržišnost hrane
3
TREĆE NASTAVNO PISMO – Osnovne skupine prehrambene robe u trgovini
4
PETO NASTAVNO PISMO – Osnovne skupine prehrambene robe U trgovini
5
PETO NASTAVNO PISMO – Osnovne skupine prehrambene robe u trgovini
6
ŠESTO NASTAVNO PISMO – Duhan i duhanske prerađevine. Ambalaža i pakiranje. Kućne potrepštine

PRODAJNA KOMUNIKACIJA

1
PRVO NASTAVNO PISMO – Poslovni bonton
2
DRUGO NASTAVNO PISMO – Timski rad u poslovanju
3
TREĆE NASTAVNO PISMO – Prodajni razgovor
4
ČETVRTO NASTAVNO PISMO – Rješavanje sukoba-Problemi u komunikaciji

ENGLESKI JEZIK

1
PRVO NASTAVNO PISMO – Getting to know you
2
DRUGO NASTAVNO PISMO – The place where I live and the place where I work
3
TREĆE NASTAVNO PISMO – Food
4
ČETVRTO NASTAVNO PISMO – Fashion

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review