Stjecanje srednje srtučne spreme i prekvalifikacije – EKONOMIST / EKONOMISTICA – 2. GODINA

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

Ekonomist je obrazovni program kojim polaznici stječu opće i stručno znanje koje im otvara široke mogućnosti zapošljavanja ili nastavak školovanja na srodnim višim školama i fakultetima. Poslovi koje može ekonomist raditi jesu poslovi knjigovodstva, financijski poslovi u računovodstvu (evidencija troškova i obračunavanje plaća zaposlenika, kredita, carina, poreza i sl.) i bankarstvu poslovi planiranja, bilanciranja i analize troškova, izvođenja raznih pokazatelja o uspješnosti poslovanja i sl.

Uz stručno – teorijsko znanje tijekom školovanja ekonomist svladava i stječe i praktično znanje na seminarima i vježbama u radionicama iz više predmeta, te stručnom praksom u poduzećima izvan škole. Time razvija organizacijske sposobnosti, sposobnost poslovnog

komuniciranja, lijepog ponašanja i timskog rada, što mu pruža mogućnosti za
zaposlenje, kao i u pokretanju samostalnog posla (malog poduzetništva) za koje su
važne menadžerske vještine (vještine upravljanja).
Stjecanjem srednje stručne spreme za zanimanje ekonomist stječu se široke
mogućnosti zapošljavanja na poslovima koja obično uključuju:

– pomoć u vođenju knjigovodstva, računovodstva i obračunima,
– izračunavanje pojedinačnih troškova proizvodnje,
– izračunavanje i isplata plaće,
– rukovanje gotovinom,
– prikupljanje, sabiranje i izračunavanje statističkih podataka,
– uredske poslove koji se odnose na financijske transakcije banaka i slična financijska društva,
– poslove ekonomske promidžbe i poslove poduzetništva.

DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE

1
PRVO NASTAVNO PISMO – Pregled razvoja koncepta dop-a te Dop i promicanje ljudskih prava Radnoj okolini
2
DRUGO NASTAVNO PISMO – Društveno odgovorno Poslovanja i održivi razvoj/zaštita okoliša
3
TREĆE NASTAVNO PISMO – Društveno odgovorno Poslovanja i odnosi s lokalnom Zajednicom/tržišni odnosi
4
ČETVRTO NASTAVNO PISMO – Primjena društveno Odgovornog poslovanja u republici hrvatskoj

ETIKA

1
PRVO NASTAVNO PISMO – Čovjek u odnosima, sukobi u odnosima, sloboda i moral
2
DRUGO NASTAVNO PISMO – Država i društvo, čovječanstvo i globalizam

GEOGRAFIJA

1
PRVO NASTAVNO PISMO – Agrarni proizvodni sustavi
2
DRUGO NASTAVNO PISMO – Poljoprivreda, ribarstvo i šumarstvo
3
TREĆE NASTAVNO PISMO – Industrijski proizvodni sustavi
4
ČETVRTO NASTAVNO PISMO – Uslužni proizvodni sustavi

HRVATSKI JEZIK

1
PRVO NASTAVNO PISMO – Morfologija (1)
2
DRUGO NASTAVNO PISMO – Morfologija (2)
3
TREĆE NASTAVNO PISMO – Renesansa
4
ČETVRTO NASTAVNO PISMO – Barok
5
PETO NASTAVNO PISMO – Klasicizam i prosvjetiteljstvo
6
ŠESTO NASTAVNO PISMO – Romantizam i hrvatski narodni preporod

INFORMATIKA

1
PRVO NASTAVNO PISMO – Obrada teksta – napredni word
2
DRUGO NASTAVNO PISMO – Program za izradu proračunskih Tablica excel 2007
3
TREĆE NASTAVNO PISMO – Program za izradu proračunskih Tablica excel 2007
4
ČETVRTO NASTAVNO PISMO – Rad s WEB-om

OSNOVE TURIZMA - Izborni predmet

1
PRVO NASTAVNO PISMO – Osnovni pojmovi
2
DRUGO NASTAVNO PISMO – Turističko tržište
3
TREĆE I ČETVRTO NASTAVNO PISMO – Turističke usluge i osnovna obilježja turističke ponude rh

MATEMATIKA

1
PRVO NASTAVNO PISMO – Kompleksni brojevi
2
DRUGO NASTAVNO PISMO – Kvadratna jednadžba
3
TREĆE NASTAVNO PISMO – Kvadratna funkcija
4
ČETVRTO NASTAVNO PISMO – Eksponencijalna i logaritamska funkcija
5
PETO NASTAVNO PISMO – Elementi gospodarske matematike
6
ŠESTO NASTAVNO PISMO – Trigonometrijske funkcije

OSNOVE EKONOMIJE

1
PRVO NASTAVNO PISMO – Tržište i ponašanje potrošaća Te struktura tržišta
2
DRUGO NASTAVNO PISMO – Tržišni nedostaci i Državna intervencija
3
TREĆE NASTAVNO PISMO – Ciljevi, politike i Instrumenti makroekonomije
4
ČETVRTO NASTAVNO PISMO – Bruto nacionalni proizvod i državni proračun

PODUZETNIŠTVO

1
PRVO NASTAVNO PISMO – Državna potpora i poticaji Razvoja malog poduzetništva
2
DRUGO NASTAVNO PISMO – Planiranje poslovanja
3
TREĆE I ČETVRTO NASTAVNO PISMO – Ulaganje u poduzetnički pothvat i Financiranje poduzetničkog pothvata
4
PETO I ŠESTO NASTAVNO PISMO – Upravljanje poduzetničkim pothvatom i ljudskim potencijalima

POSLOVNE KOMUNIKACIJE

1
PRVO NASTAVNO PISMO – Komunikacija i modeli Komuniciranja te vrste Komunikacije
2
DRUGO NASTAVNO PISMO – Poslovna komunikacija i komunikacija u poslovnoj Organizaciji
3
TREĆE NASTAVNO PISMO – Pisana poslovna komunikacija i pisane poslovne komunikacije u fazi promocije
4
ČETVRTO NASTAVNO PISMO – 1. Operativne poslovne komunikacija i dokumentacija, 2. Negativne komunikacije – teškoće u poslovanju 3. Ostale pisane komunikacije

POVIJEST

1
PRVO NASTAVNO PISMO – Europa i svijet od sredine xviii.Do sredine Xix.St.; hrvatska od sredine xviii.Do sredine xix.St.
2
DRUGO NASTAVNO PISMO – Europa i svijet u drugoj polovici xix.St. Hrvatska u drugoj polovici xix.St.
3
TREĆE NASTAVNO PISMO – Europa i svijet u prvoj polovici xx.St.; hrvatska u prvoj polovici xx.St.
4
ČETVRTO NASTAVNO PISMO – Drugi svjetski rat; povijest druge polovice dvadesetog Stoljeća

RAČUNOVODSTVO

1
PRVO I DRUGO NASTAVNO PISMO – Novčano poslovanje i novčana sredstva
2
TREĆE I ČETVRTO NASTAVNO PISMO – Financijska imovina, potraživanja i obveze
3
PETO I ŠESTO NASTAVNO PISMO – Kratkotrajna materijalna imovina i troškovi poslovanja

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review