Program njegovatelja/ice

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA 1. Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u njezi starijih, nemoćnih i boles...
1 Lectures