PROGRAM osposabljavanja za poslove gerontodomaćina/ce

GERONTODOMAĆIN/CE - program i nastavne cjeline

File size: 21 kb

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi te im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe.
2. Prilagoditi načine pripreme obroka/pripremiti ga ili dostaviti hranu korisniku.
3. Koristiti odgovarajuće postupke u održavanju osobne higijene, higijene i čišćenja (stambenog) prostora, odjeće i osobnih predmeta.
4. Prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva.
5. Komunicirati na primjeren način sa starijim osobama i primijeniti pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama.
6. Primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoć.

Osposabljavanja za poslove gerontodomaćina/ce - Materijal za polaznike

Osposabljavanja za poslove gerontodomaćina/ce - Prva pomoć

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review