Stjecanje srednje srtučne spreme i prekvalifikacije – PRODAVAČ / PRODAVAČICA 1.GODINA

STJECANJE SREDNJE STRUČNE SPREME I PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJE PRODAVAČ / PRODAVAČICA - Nastavni plan i program

File size: 671 kb

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

Osposobiti polaznike za rad s robom, upoznati sa širokim asortimanom robe. Steći komunikacijsku kompetenciju u svim kategorijama komuniciranja, tj. u pisanim, verbalnim i neverbalnim komunikacijama i širokom području primjene.  Osposobiti polaznika za samostalno obavljanje prometa robe. Upoznati sa pojmovima iz područja opće psihologije, koji će se moći koristiti i u osobnom i u profesionalnom životu, te osposobiti da se kritičkim propitivanjem vlastitih doživljaja, znanja i stavova, polaznici pripreme da kritički procjenjuju međusobne odnose ljudi s kojima žive i rade, te adekvatno reagiraju u različitim socijalnim situacijama potičući pozitivan odnos prema sebi i okolini.
Razviti kod polaznika smisao za suvremeno pristupanje tržištu, te ih osposobiti za samostalno obavljanje marketinških aktivnosti.
Osposobljavanje za uspješan izbor vrste transporta, ovladavanje tehnikom špediterske djelatnosti i tehnikom osiguravanja robe Osposobiti polaznike za uspješno obavljanje vanjskotrgovinskih poslova kroz stjecanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja o vanjskoj trgovini.
Osposobiti za samostalno svladavanje svih radnih procesa u prodavaonici, poslova vezanih uz skladišno poslovanje i otpremu robe Razviti kod polaznika osobine bitne za zanimanje prodavač – etičnost, ljubaznost, takt, poduzetnost, brzinu, točnost, istrajnost, dosljednost, logiku razmišljanja, osjećaj odgovornosti prema poslu, primjenu stečenog znanja, te osposobiti polaznika za samostalno obavljanje prodavačkih poslova uz primjenu teorijskih znanja i praktičnih vještina vezanih uz poslovanje prodavaonice, skladišno poslovanje, poslove uvoza i izvoza robe, transporta robe.

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review