Program usavršavanja za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata

USAVRŠAVANJE ZA POSLOVE VODITELJA PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA - Program i nastavne cjeline

File size: 22 kb

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

1. Identificirati mogućnosti financiranja EU fondovima
2. Procijeniti opće ciljeve, svrhu i očekivane rezultate projekta
3. Koristiti programske i strateške dokumente te raspoložive informacije u pripremi projektne prijave
4. Izraditi projektni prijedlog primjenom metodologije upravljanja projektnim ciklusom
5. Izraditi prijedlog projektnog proračuna u skladu s kriterijima ugovora
6. Ispuniti natječajnu dokumentaciju i pripremiti prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa EU
7. Provesti projekt u skladu s pravilima ugovora te evaluirati i izraditi izvješća o provedbi projekta
8. Primijeniti pravila zaštite na radu zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Usavršavanje za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review