Stjecanje srednje srtučne spreme i prekvalifikacije – EKONOMIST / EKONOMISTICA – 2. GODINA

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

Ekonomist je obrazovni program kojim polaznici stječu opće i stručno znanje koje im otvara široke mogućnosti zapošljavanja ili nastavak školovanja na srodnim višim školama i fakultetima. Poslovi koje može ekonomist raditi jesu poslovi knjigovodstva, financijski poslovi u računovodstvu (evidencija troškova i obračunavanje plaća zaposlenika, kredita, carina, poreza i sl.) i bankarstvu poslovi planiranja, bilanciranja i analize troškova, izvođenja raznih pokazatelja o uspješnosti poslovanja i sl.

Uz stručno – teorijsko znanje tijekom školovanja ekonomist svladava i stječe i praktično znanje na seminarima i vježbama u radionicama iz više predmeta, te stručnom praksom u poduzećima izvan škole. Time razvija organizacijske sposobnosti, sposobnost poslovnog

komuniciranja, lijepog ponašanja i timskog rada, što mu pruža mogućnosti za
zaposlenje, kao i u pokretanju samostalnog posla (malog poduzetništva) za koje su
važne menadžerske vještine (vještine upravljanja).
Stjecanjem srednje stručne spreme za zanimanje ekonomist stječu se široke
mogućnosti zapošljavanja na poslovima koja obično uključuju:

– pomoć u vođenju knjigovodstva, računovodstva i obračunima,
– izračunavanje pojedinačnih troškova proizvodnje,
– izračunavanje i isplata plaće,
– rukovanje gotovinom,
– prikupljanje, sabiranje i izračunavanje statističkih podataka,
– uredske poslove koji se odnose na financijske transakcije banaka i slična financijska društva,
– poslove ekonomske promidžbe i poslove poduzetništva.

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review