Stjecanje srednje srtučne spreme i prekvalifikacije – VOZAČ / VOZAČICA

STJECANJE SREDNJE STRUČNE SPREME I PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJE VOZAČA/ICE MOTORNOG VOZILA - Nastavni plan i program

File size: 166 kb

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

REZULTAT:

Sigurno i pravilno upravljanti motornim vozilom na Prometnicama.
Obavljanje sigurnog prijevoza tereta i putnika

Stjecanje znanja o sigurnosti pri radu
– razvijanje ekološke svijesti i osobne odgovornosti.

VJEŠTINE:

Vještina za pravilno upravljanje motornim vozilom, uređajima i
opremom tijekom rada te njihovo pravilno održavanje

  • Prijevoz tereta i putnika
  • Poznavanje dokumentacije za prijevoz tereta i putnika
  • Poznavanje propisa o sigurnosti u cestovnom prometu i pravila kulturnog ponašanja u prometu
  • Prepoznavanje kvara na vozilu i redovito održavanje vozila
  • Upravljanje motornim vozilom
  • Poznavanje zakonitosti sigurnog odvijanja prometa na cestama

ZNANJE:

a) posjeduje odgovarajuća znanja iz računalstva koja primjenjuje za pronalaženje podataka važnih za organizaciju i rad;
b) poznaje propise vezane uz poznavanje Zakona o sigurnosti u cestovnom prometu, Zakona o javnom cestovnom prometu, Zakona o cestama i cestovnoj signalizaciji;
c) poznaje vrste i značajke vozila u cestovnom prijevozu te mehanizacije koja se koristi za ukrcaj ili iskrcaj tereta;
d) poznaje tehnologiju prijevoznoga procesa i dokumentaciju vezanu uz njega;
e) posjeduje vještine upravljanja vozilom u cestovnom prometu.

– zna osnove međunarodnih konvencija u prijevozu tereta (CMR, CEMT, TIR, ATA) i prijevozu putnika;
– zna postupak i ispisivanje prijevozne dokumentacije;
– zna pravilno rukovati tahografom.
– zna temeljne propise o zakonitostima odvijanja cestovnog prometa;
– zna prometne znakove, značenje te postupak vozača pri nailasku na pojedini prometni znak;
– zna prometna pravila te ih može primijeniti u konkretnim prometnim situacijama na cesti;
– zna se kulturno ponašati u konkretnim prometnim situacijama;
– zna rukovati GPS uređajem.
– zna sklopove (sustave) i njihove komponente ugrađene u motorno vozilo;
– zna važnost redovita održavanja motornoga vozila;
– zna prepoznati kvar na vozilu;
– zna osnovna svojstva goriva i maziva.
– znati postupak dnevnoga preventivnog pregleda i značenje tehničke ispravnosti vozila za sigurnu vožnju;
– zna samostalno i sigurno upravljati teretnim motornim vozilom;
– vodi brigu o vozilu, teretu i putnicima
– zna važnost redovita dolaska na mjesto ukrcaja i iskrcaja tereta i putnika.
– zna osnovne i dopunske čimbenike sigurnosti prometa i kako oni utječu na odvijanje prometa;
– zna otpore vožnje i utjecaje na stabilnost kretanja vozila;
– zna što utječe na dužinu zaustavnoga puta vozila i kako upravljati vozilom da bi se ono moglo zaustaviti na dovoljnoj udaljenosti od zapreke.

Vozač motornog vozila je obrazovni program kojim polaznici stječu osnove profesionalnog obrazovanja temeljem kojeg je moguć daljnji osobni razvoj u struci.
Poslovi koje može vozač motornog vozila raditi jesu poslovi upravljanja motornim vozilima i prijevoz osoba i tereta.
Uz stručno – teorijsko znanje tijekom školovanja vozač motornog vozila svladava i stječe i vještinu upravljanja motornim vozilima na poligonima i stručnom praksom u poduzećima izvan škole koja se bave poslovima prijevoza osoba i tereta.
Time razvija organizacijske sposobnosti, sposobnost lijepog ponašanja u prometu i timskog rada, što mu pruža mogućnosti za zaposlenje, kao i u pokretanju samostalnog posla (prijevoznički poslovi) za koje su važne praktične vještine.
Stjecanjem srednje stručne spreme za zanimanje vozač motornog vozila stječu se široke mogućnosti zapošljavanja na poslovima koja obično uključuju:

  • znanja o upravljanju i održavanju vozila raznih kategorija
  • razvijanje sposobnost za kvalitetan rad u upravljanju motornim vozilima i priprema za daljnje napredovanje u poslu
  • razvijanje osjećaja odgovornosti za obavljeni posao, sigurno upravljanje vozilima.

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review